Over ons

Radiorakkers is het eerste media-educatieplatform van Nederland dat vanuit onderwijs beredeneerd content creëert, bekritiseert en corrigeert door mét kinderen radio te maken. Met radio stel je kinderen in staat vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van taal, communicatie, digitale geletterdheid en mediawijsheid.

Geef kinderen een stem

Radiorakkers geeft kinderen een stem in wat het wil leren én omdat zij écht iets te zeggen hebben. Met de Radiorakkers Podcast krijgen kinderen, BSO, TSO, en scholen in het PO en VO een veilig sociaal medium én een podium voor de stem van het kind.

Wij zoeken bewust de samenwerking op met/tussen scholen, opleidingen, bibliotheken en lokale, regionale en landelijke omroepen.

(Digitale) Geletterdheid

Kinderen groeien op in een échte wereld die steeds meer digitaliseert en virtualiseert. Om kinderen bewust te maken van de (on)echtheid en maakbaarheid van deze twee werelden is zelfredzaamheid een groot goed.

Om onze kinderen een stevige bagage digitale geletterdheid te bieden, richten wij ons op educreatie. Een manier van werken waarbij kennis en vaardigheden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Kinderen ontdekken de wereld het liefst zelf en willen maar wat graag aan de slag. ‘Al doende leert men’ is immers niet voor niets een aloud gezegde.

Met goede instructies en ondersteuning van hun leraar op het gebied van (digi)taalonderwijs, wereldoriëntatie en mediabewustwording bereiden we kinderen voor op goed burgerschap in een (digi)talige wereld.

Educreatie met radio

Onze educreatie richt zich specifiek op radio, omdat het één en al taal is. Het daagt je uit in spreekvaardigheid en luistervaardigheid, waarbij lezen en schrijven geen ondergeschikte rol vervullen. Mondelinge Taalvaardigheid (MTV) is minstens zo belangrijk in de ontwikkeling van woordenschat.

Radio maken met kinderen

Als kinderen radio maken zitten zij meteen op de stoel van de journalist of gast en creëren zij hun eigen content. Ze zijn praktisch en creatief bezig, ontdekken de wereld en hun eigen talent. Ze werken aan inlevingsvermogen door zich te leren verplaatsen in de luisteraar (lees: de ander) en bovendien krijgt taal (en communicatie) echt betekenis. Kinderen leren bovendien kritischer te kijken naar de wereld, het nieuws, reclame en andere (online) media.

Naast het educatieve gedachtegoed als onderbouwing om met kinderen radio te maken stimuleert het ook het creatief vermogen, omdat bij het maken van een product alle zintuigen worden uitgedaagd in het leerproces.

Tjeerd van den Elsen

Radiorakkers is een initiatief van Tjeerd van den Elsen. Hij werkte jarenlang als leerkracht in het basisonderwijs, maar deed ook een aantal jaar ervaring op als radiomaker bij Omroep Brabant en Efteling Kids Radio.

Radioleraar

De radioleraar realiseerde na zijn terugkeer in het onderwijs een radiorijke leeromgeving met o.a. een radiostudio op basisschool De Vijf Hoeven in Tilburg. Kinderen maken er radio om vanuit thema’s aan taaldoelen te werken en informatie te verwerken en te (onder)zoeken. In 2017 werd Tjeerd uitgeroepen tot Leraar van het Jaar in de sector Primair Onderwijs. Nu bouwt hij met Radiorakkers verder aan bovenstaande missie met als doel elk kind de kans te geven door creatie met radio betekenisvol te mogen leren. Tjeerd staat met Radiorakkers in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs als CRKBO Geregistreerde Docent.

Pin It on Pinterest