Meer kinderen aan het woord op de radio! Met die missie gaat Radiorakkers het land in om meer kinderen een stem te geven door hen zelf radio te laten maken. Door met kinderen radio te maken worden ze creatief uitgedaagd. Bovendien ervaren ze de noodzaak van taal, ontdekken ze de wereld aan de hand van een thema en werken ze aan hun digitale geletterdheid en mediawijsheid.

Educreatief

Educatie is de sleutel om tot creatie te komen. Door educreatief aan de slag te gaan komen kennis en vaardigheden daar samen als het kind letterlijk een stem krijgt op de stoel van de journalist. Radiorakkers stimuleert dat met radio maken door kinderen. Ze ontdekken zelf nieuws, maar ook hoe gemakkelijk nepnieuws te maken is. Ook (sluik)reclame maken krijgt een prominente plek in het programma. Door zelf radio te maken wil Radiorakkers kinderen meer mediabewust maken.

Bewust met taal

Taal- en communicatievaardigheden krijgen de volle aandacht tijdens de workshops radio maken. Door taal centraal te stellen, zien kinderen de noodzaak van taal. Radiorakkers wil kinderen helpen in de bewustwording van taalgebruik en dat zij daardoor kritischer worden in communicatie en informatieverwerking.

Mediawijsheid en digitale geletterdheid

Online informatieverwerking komt steeds meer voor. Door zelf radio te maken, leren kinderen informatie snel en kritisch analyseren en vervolgens te verwerken voor een bepaalde doelgroep. Door hen actief te confronteren met de valkuilen en mogelijkheden worden kinderen mediawijzer en werken ze aan hun digitale geletterdheid.

Geef kinderen een stem

Naast de educatieve missie moeten er volgens Radiorakkers meer kinderen op de radio. Tjeerd van den Elsen, Leraar van het Jaar 2017 in het primair onderwijs is de initiatiefnemer en vindt dat er meer kinderen op de Nederlandse radio thuishoren: “Kinderradio, zoals we dat kennen wordt gemaakt door volwassen, terwijl échte kinderradio volgens mij bestaat uit de stem van het kind. Kinderen hebben zulke mooie verhalen en beschikken over zoveel onontplooide talenten waar geen podium voor is. Met Radiorakkers moet daar verandering in komen,” aldus de radioleraar.

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!